Minął termin przekazywania sprawozdań statystycznych MZ za rok 2018
Redaktor: Magdalena Kardasz   
12.04.2019.
Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego informuje, że minął termin przekazania sprawozdań: MZ-11, MZ-13, MZ-14, MZ-15, MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-88 i MZ-89. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które nie dopełniły obowiązku sprawozdawczego, proszone są o niezwłoczne przekazanie sprawozdań odpowiadających rodzajowi prowadzonej działalności.
 
Szczegółowa informacja dotycząca sprawozdawczości statystycznej z zakresu ochrony zdrowia.
Zmieniony ( 12.04.2019. )