Lekarze i lekarze dentyści-postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2019 r.
Redaktor: Magdalena Kardasz   
12.02.2019.

Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego przypomina, że wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny należy składać w terminie 
do dnia 28 lutego 2019 r. 

Elektroniczny wniosek o rozpoczęcie specjalizacji należy złożyć za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi sytemu SMK dostępne są na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 
Zmieniony ( 11.04.2019. )