Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2019 r. - liczba miejsc szkoleniowych
Redaktor: Magdalena Kardasz   
12.02.2019.

Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2019 r.  
(woj. kujawsko-pomorskie)  

Liczba miejsc w pozostałych województwach dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Liczba przyznanych miejsc pozarezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, kktórzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2019 r. 

(woj. kujawsko-pomorskie)  
Zmieniony ( 11.04.2019. )