Lekarski Egzamin Końcowy
Redaktor: Magdalena Kardasz   
12.02.2019.

Wydział Zdrowia – Kujawsko - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego uprzejmie informuje, że 
LEKARSKI EGZAMIN KOŃCOWY odbędzie się w dniu

16 lutego 2019 r. (sobota) o godz. 11.00 w  niżej wymienionej sali:

Sala A i B /Budynek A/ Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, ul. Jagiellońska 13 w Bydgoszczy.  

Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny. Sposób przeprowadzenia egzaminu jest ściśle określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1877) oraz Regulaminie Porządkowym Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego opublikowanym na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi – www.cem.edu.pl 

Zmieniony ( 12.02.2019. )