Lekarze i lekarze dentyści - postępowanie kwalifikacyjne 1-31 października 2018 r.
Redaktor: Magdalena Kardasz   
12.09.2018.

Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego przypomina,
że wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny należy składać w terminie do dnia 30 września 2018 r.  Elektroniczny wniosek
o rozpoczęcie specjalizacji należy złożyć za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi sytemu SMK dostępne są na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 
Zmieniony ( 11.04.2019. )