Wykaz konsultantów
Redaktor: Magdalena Kardasz   
24.07.2018.
Wykaz konsultantów wojewódzkich dla województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:
http://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/zdrowie/konsultanci-krajowi-i-wojewodzcy  
Zmieniony ( 02.08.2018. )