Konkurs - profilaktyka miażdżycy i chorób serca
Redaktor: Magdalena Kardasz   
04.07.2018.

Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN)

Ministerstwo Zdrowia ogłasza kolejny konkurs profilaktyczny finansowany z Funduszy Unijnych. Konkurs kierowany jest do:

  • uczelni medycznych działających w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
  • medycznych instytutów badawczych działających w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych 
  • podmiotów leczniczych posiadających umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej łącznie w rodzaju leczenie szpitalne oraz w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kardiologii.  

Poza personelem medycznym docelową grupą działań profilaktycznych są osoby aktywne zawodowo, które w minionych 5 latach nie leczyły się na choroby układu sercowo-naczyniowego, jak również osoby, które nie brały udziału w Programie Chorób Układu Krążenia.

Szczegółowe informacje o konkursie:

http://zdrowie.gov.pl/nabor-436-konkurs_profilaktyka_miazdzycy_tetnic_i.html.

Zmieniony ( 01.08.2018. )