Konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego
Redaktor: Magdalena Kardasz   
31.01.2018.

Informujemy, że w ramach Narodowego Programu Zdrowia, dnia 19 stycznia 2018 r. Minister Zdrowia ogłosił konkurs na Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością (Działanie 2: Prowadzenie działań na rzecz zachowania właściwej masy ciała; Cel Operacyjny 1: Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa). Na realizację zadania w zakresie ogłaszanego konkursu przeznaczono w 2018 r. dotację celową w kwocie 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych, 00/100) z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Przedmiotem konkursu jest wybór jednostek samorządu terytorialnego, jako realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na tworzeniu grup wsparcia dla osób z otyłością. Każdy z oferentów może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej 80 000,00 złotych. Maksymalny dopuszczalny poziom finansowania zadania ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych przeznaczonych na realizację NPZ wynosi 100%.
 
Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami można złożyć w Ministerstwie Zdrowia
w formie papierowej w terminie od dnia 22 stycznia 2018 r. do dnia 12 lutego 2018 r.
 
Zasady konkursu wraz ze wzorem oferty znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, link:
 
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/poprawa-sposobu-zywienia-stanu-odzywienia-oraz-aktywnosci-fizycznej-spoleczenstwa/2-6-tworzenie-grup-wsparcia-dla-osob-z-otyloscia-3/
Zmieniony ( 31.01.2018. )