Nowe regulacje prawne dot. programów polityki zdrowotnej
Redaktor: Michał Muszyński   
16.01.2018.

Informujemy, że dnia 30 grudnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U. poz. 2476).

Celem zapewnienia jednolitych standardów, rozporządzenie określa wzór programu polityki zdrowotnej oraz wzór raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej. Dotychczas programy polityki zdrowotnej były sporządzane w sposób dowolny, niejednokrotnie pomijały one szereg istotnych elementów, co prowadziło do wydawania negatywnych opinii przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Wprowadzenie w życie przepisów rozporządzenia gwarantuje jednostkom samorządu terytorialnego możliwość realizacji postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dot. opracowywania i sposobu realizacji programów polityki zdrowotnej.

Zmieniony ( 16.01.2018. )