Przedłużenie postępowania kwalifik. do odbycia szkolenia specjaliz. dla lekarzy i lekarzy dentystów
Redaktor: Michał Muszyński   
30.10.2017.

Postępowanie kwalifikacyjne do odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia  z 30 października 2017 r. ulega przedłużeniu do 8 listopada 2017 r.

Wyniki postępowania zostaną opublikowane niezwłocznie po tym terminie.