Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 października 2017 r. - komunikat!
Redaktor: Michał Muszyński   
12.10.2017.

W związku z trwającym postępowaniem kwalifikacyjnym oraz weryfikacją złożonych wniosków prosimy o bieżące logowanie się do Systemu Monitorowania Kształcenia i sprawdzanie statusu wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego. Czynność tę należy dokonywać do końca trwania postępowania, czyli do 31 października 2017 r. Prosimy również o śledzenie komunikatów dla lekarzy i lekarzy dentystów na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia

Wniosek, w którym wystąpiły braki lub błędy, zostanie cofnięty w SMK do nadawcy i otrzyma status „do uzupełnienia” w terminie 7 dni. Po upływie tego czasu wniosek zostanie odrzucony i nie będzie brał udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wniosek złożony poprawnie otrzymuje status „zweryfikowany”.

Lista osób zakwalifikowanych do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego zostanie opublikowana na stronie internetowej Wydziału Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.