Postępowanie kwalifikacyjne do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy/lekarzy dentystów
Redaktor: Michał Muszyński   
04.09.2017.
1 maja 2017 r. weszły w życie znowelizowane w 2015 r. przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.
 
Komunikat dotyczący nowych zasad dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.
 
Komunikat Ministerstwa Zdrowia z dnia 15 września 2017 roku dot. załączników do wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego.

Zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego będzie mogło zostać złożone tylko i wyłącznie za pośrednictwem SMK. Lekarz/lekarz dentysta ubiegający się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego składa kompletną dokumentację wyłącznie w formie elektronicznej.
 
Informacje dotyczące wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego oraz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku znajdują się w zakładce Wniosek o specjalizację.
 
Podręcznik użytkownika systemu monitorowania kształcenia pracowników medycznych – wnioskowanie o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego.
 

Zmieniony ( 19.09.2017. )