Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019
Redaktor: Magdalena Kardasz   
02.08.2017.
W dniu 1 kwietnia 2014 r. uchwałą Rady Ministrów nr 37 (M.P. z 2014 r. poz. 299) ustanowiono „Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”. 

korupcja_300x250.png


 

 

 

   

 

 

  

 

 

Głównym celem Programu jest ograniczenie poziomu korupcji przez wzmocnienie działań zapobiegawczych i edukacyjnych wśród społeczeństwa i administracji publicznej oraz zwiększenie skuteczności zwalczania korupcji.

Ministerstwo Zdrowia (MZ) odpowiada przede wszystkim za zadanie 7: wzmocnienie przeciwdziałania korupcji w systemie ochrony zdrowia.


Za koordynowanie i monitorowanie wdrożenia Programu w MZ oraz w jednostkach podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych odpowiedzialny jest:

Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg – Wieloosobowe Stanowisko Pracy do Spraw Monitorowania Działań Antykorupcyjnych.

Telefon: 22 53 00 130/22 53 00 129.

 

 www.antykorupcja.gov.pl 

  

Więcej informacji na stronie MZ:

Przeciwdziałanie korupcji  

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Podstawa prawna Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 (M.P. poz. 299).

 

Zmieniony ( 03.08.2017. )