Zobowiązania wybranych podmiotów leczniczych na koniec 2016 r.
Redaktor: Michał Muszyński   
28.06.2017.
Nowe opracowanie w sekcji Statystyka i analizy->Opracowania->Finanse: "Zobowiązania wybranych podmiotów leczniczych w województwie kujawsko-pomorskim według stanu na koniec 2016 r."
Zmieniony ( 28.06.2017. )