Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert - zapopieganie HIV i zwalczanie AIDS
Redaktor: Michał Muszyński   
23.06.2017.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w 2017 r.

Wysokość środków na dofinansowanie zadania konkursowego „Wsparcie działalności punktów konsultacyjno – diagnostycznych prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z poradnictwem przed i po teście” wynosiła 25.000 zł.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta.

Na podstawie przyjętych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert, Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała ofertę złożoną przez:

L.p.

Nazwa organizacji

Adres

Wnioskowana
kwota dotacji

Przyznana
kwota dotacji


1.


Stowarzyszenie Wolontariuszy „Razem”


87-100 Toruń
ul. Jęczmienna 14


25 000 zł


25 000 zł

 

Razem:

25 000 zł

Zmieniony ( 23.06.2017. )