Zobowiązania wybranych podmiotów leczniczych
Redaktor: Michał Muszyński   
15.06.2016.
Nowe opracowanie w sekcji Statystyka i analizy->Opracowania->Finanse podmiotów: "Zobowiązania wybranych podmiotów leczniczych w województwie kujawsko-pomorskim według stanu na koniec 2015 r."
Zmieniony ( 01.07.2016. )