Sprawozdawczość finansowa w 2016 roku
Redaktor: Michał Muszyński   
19.01.2016.
Pismem znak: BFA.423.12.2015.JG.1 z dnia 13 stycznia 2016 r. Pani Katarzyna Głowala – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zwróciła się do Wojewodów z prośbą o egzekwowanie terminów kwartalnych sprawozdań oraz weryfikację poprawności zawartych w nich danych z zakresu struktury zobowiązań, a także przychodów, kosztów, wyników finansowych oraz wybranych składników aktywów i pasywów.
 
W związku z uruchomieniem nowego Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) zmianie ulega sposób przekazywania danych dotyczących struktury zobowiązań. Dotychczas dane te zbierane były za pomocą formularza w postaci arkusza kalkulacyjnego. Obecnie przekazywane będą za pośrednictwem SSOZ, który dostępny jest w internecie pod adresem: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html. Sprawozdanie o sytuacji finansowej (MZ-BFA UW) dostępne jest w zakładce „Sprawozdania”, natomiast sprawozdanie o strukturze zobowiązań w zakładce „Sprawozdania jednorazowe”. 
 
Kwartalne dane dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej powinny zostać zaakceptowane przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki do 27 dnia miesiąca następującego po kwartale sprawozdawczym. W związku z procesem uruchamiania SSOZ oraz koniecznością zarejestrowania się w systemie niezarejestrowanych dotychczas podmiotów termin zaakceptowania sprawozdań ze wstępnymi danymi według stanu na koniec 2015 r., wyjątkowo przesunięty zostaje z 27 stycznia na 10 lutego 2016 r. Z uwagi na czas potrzebny na weryfikację sprawozdań dane o sytuacji ekonomiczno-finansowej przekazywane w 2016 r. powinny zostać wprowadzone do systemu w następujących terminach:
  • dane wstępne według stanu na 31.12.2015 r. – do dnia 03.02.2016 r.,
  • dane ostateczne według stanu na 31.12.2015 r. – do dnia 22.04.2016 r.,
  • dane według stanu na 31.03.2016 r. – do dnia 22.04.2016 r.,
  • dane według stanu na 30.06.2016 r. – do dnia 22.07.2016 r.,
  • dane według stanu na 30.09.2016 r. – do dnia 21.10.2016 r.
Osoba do kontaktu:
Krzysztof Betka
tel.: 52 349-7437
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Zmieniony ( 20.01.2016. )