Sytuacja finansowa w okresie 2012- III kw. 2015 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Redaktor: Michał Muszyński   
18.12.2015.
Nowe opracowanie w sekcji Statystyka i analizy->Opracowania->Finanse spzoz: "Sytuacja finansowa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego w okresie 2012 r. – I-III kw. 2015 r. – na podstawie informacji SPZOZ prowadzących działalność według stanu na koniec danego okresu"