Sytuacja finansowa w latach 2012-2014 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Redaktor: Michał Muszyński   
02.10.2015.
Nowe opracowanie w sekcji Statystyka i analizy->Opracowania->Finanse spzoz: "Sytuacja finansowa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2012-2014 – na podstawie informacji SPZOZ prowadzących działalność według stanu na koniec danego roku."