Komunikat dla lekarzy i lekarzy dentystów
Redaktor: Michał Muszyński   
15.09.2015.
Zmiana trybu odbywania szkolenia specjalizacyjnego z trybu pozarezydenckiego na tryb rezydencki przez lekarzy zakwalifikowanych przed postępowaniem kwalifikacyjnym 1-31 października 2014 r. 
 
W związku z pismem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia z dnia 3 marca 2015 r. informujemy, iż istnieje możliwość zmiany trybu z pozarezydenckiego na rezydencki oraz kontynuowania szkolenia specjalizacyjnego z zachowaniem dotychczasowego programu specjalizacji (niemodułowego) w przypadku lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani przed postępowaniem kwalifikacyjnym przeprowadzanym w terminie 1-31 października 2014 r.
W tym celu należy złożyć wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w tym trybie i przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego w celu uzyskania rezydentury.
W przypadku lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani przed postępowaniem kwalifikacyjnym przeprowadzanym w terminie 1-31 października 2014 r., którzy chcą zmienić tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego z trybu pozarezydenckiego na tryb rezydencki z jednoczesną zmianą dotychczasowego programu specjalizacji (niemodułowego) na nowy modułowy program specjalizacji, powinni złożyć wniosek o rozpoczęcie specjalizacji i przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego w celu zakwalifikowania się do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w systemie modułowym. Po zakwalifikowaniu się do rozpoczęcia szkolenia w systemie modułowym lekarz powinien zrezygnować z dotychczasowej specjalizacji.
Jednocześnie zaznaczamy, że lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne w dotychczasowym systemie specjalizacji (niemodułowym), którzy następnie zakwalifikowali się do odbywania specjalizacji w systemie modułowym mają możliwość wystąpienia do dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z wnioskiem o uznanie elementów programu specjalizacji zrealizowanych przed rozpoczęciem szkolenia w systemie modułowym za równoważne ze zrealizowaniem części programu specjalizacji modułowej, na zasadach określonych w art. 16m ustawy z dnia grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.).
Zmieniony ( 15.09.2015. )