Komunikat w sprawie Systemu Sprawozdawczości Resortowej Ministerstwa Zdrowia SSRMZ
Redaktor: Michał Muszyński   
09.01.2014.
Informujemy, że zgodnie z informacją przekazaną przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie System Sprawozdawczości Resortowej Ministerstwa Zdrowia (SSRMZ) został uruchomiony.
Zmieniony ( 04.02.2014. )