Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Redaktor: Michał Muszyński   
12.12.2013.
Nowe opracowanie w sekcji Statystyka i analizy->Opracowania->Finanse spzoz: "Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego wg stanów na koniec IV kw. 2008 r.- III kw. 2013 r."
Zmieniony ( 31.05.2017. )