Badanie Chorobowości Szpitalnej (MZ/Szp-11) w 2014 r.
Redaktor: Michał Muszyński   
02.12.2013.
Zgodnie z otrzymaną informacją z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie informujemy, że w związku z decyzją Ministerstwa Zdrowia z dniem 1 stycznia 2014 roku wprowadza się obowiązek wpisywania przez szpitale uczestniczące w Badaniu Chorobowości Szpitalnej Ogólnej (MZ/Szp-11) informacji o „karmieniu piersią” noworodków wypisywanych ze szpitali.

Odpowiednia zmiana w formularzu statystycznym została uwzględniona w programie badań statystycznym statystyki publicznej na rok 2014.

Ponadto NIZP-PZH zwraca się z prośbą o wpisywanie w danych przesyłanych w ramach badania chorobowości szpitalnej od roku 2014 pełnego 14 znakowego numeru REGON jednostki sprawozdającej w miejsce dotychczasowego 9 znakowego. Pozwoli to na na jednoznaczną identyfikację szpitala - przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

Zmieniony format komunikatu elektronicznego został zamieszczony na stronie internetowej NIZP-PZH http://www.statystyka.medstat.waw.pl.

Zmiany w komunikacie elektronicznym znajdują się w następujących miejscach:

  1. mz:komunikat - wartość pola wersja przyjmuje wartosć "1.04";
  2. mz.dokument -> mz.sprawozdanie -> mz:komorka-org - zmiana formatu pola regon;
  3. mz.dokument -> mz.pozycja -> mz.swiadczenie -> mz.usluga -> mz.komorka.org - zmiana formatu pola regon;
  4. mz.dokument -> mz.pozycja -> mz.swiadczenie -> mz.ksiega - pojawiają się dwa nowe pola Karmienie-piersia oraz Przedwczesnie-urodzony.

Wzór formularza MZ/Szp-11 oraz instrukcja jego wypełniania dla danych za rok 2014.

Zmieniony ( 12.12.2013. )