Naczelny Lekarz Uzdrowiska
Redaktor: Michał Muszyński   
28.01.2013.

lek. med. Izabela Kowacka

Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla Uzdrowiska Ciechocinek, Inowrocław, Wieniec Zdrój

Wydział Zdrowia Kujawsko Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
tel. 52 349-7451 Pok. 51 e

Przyjmowanie skarg i wniosków

I czwartek miesiąca (godz. 10.00-14.00)

Wydział Zdrowia Kujawsko Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1 – 3
85-066 Bydgoszcz
Pok. 51 e

II i IV środa miesiąca (godz. 14.00 – 15.30)
ul. Kopernika 19
87-720 Ciechocinek

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Naczelnego Lekarza Uzdrowiskowego określa Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 879, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. ws. naczelnego lekarza uzdrowiska (Dz. U. z 2011 Nr 161, poz. 976).  

Nowe wzory druków ewidencji zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego 

Zmieniony ( 12.02.2018. )