Hospitalizacje w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2002-2011
Redaktor: Micha³ Muszyński   
20.12.2012.
Nowe opracowanie w sekcji Statystyka i analizy: "Hospitalizacje w szpitalach uzdrowiskowych województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2002-2011".
Zmieniony ( 21.12.2012. )