Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.
Redaktor: Magdalena Kardasz   
09.07.2012.
Wydział Zdrowia Kujawsko – Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, że dnia 1 lipca 2012 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz. U. z 2012, poz. 739 ) .
Zmieniony ( 09.07.2012. )