Zmiany w rejestrze do końca roku
Redaktor: Michał Muszyński   
22.06.2012.
W dniu 14 czerwca 2012 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa niniejsza nadaje m.in. nowe brzmienie art. 217 ust.3, zgodnie z którym podmiot wykonujący działalność leczniczą jest zobowiązany do dokonania zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r.
Zmieniony ( 17.07.2012. )