Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
Redaktor: Michał Muszyński   
08.06.2012.
Wydział Zdrowia Kujawsko – Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu w Bydgoszczy informuje, że dnia 11 czerwca 2012 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U.2012.594).
W związku z powyższym rozporządzeniem podmiot wykonujący działalność leczniczą wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w zakresie kodów zmienionych niniejszym rozporządzeniem w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r.