MZ-06, sprawozd. z realizacji profilakt. opieki zdrow. nad uczniami w szkołach za rok szk. 2011/2012
Redaktor: Michał Muszyński   
29.05.2012.
Uprzejmie informujemy, iż w dalszym ciągu obowiązywać będzie sporządzanie i przekazywanie sprawozdań do Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w formie papierowej – na drukach sprawozdawczych MZ-06. Formularz należy pobrać ze strony internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) w Warszawie: www.csioz.gov.pl (zakładka Statystyka publiczna "Formularze statystyczne Ministerstwa Zdrowia obowiązujące w roku 2012").
Zmieniony ( 17.09.2014. )