Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Wojew. Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medyczn.
Redaktor: Michał Muszyński   
05.08.2011.
Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 113, poz. 660) Wojewoda Kujawsko - Pomorski rozpoczyna procedurę powoływania członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych pierwszej kadencji. Więcej informacji na stronie Działalność -> Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Med.
Zmieniony ( 06.09.2011. )