Menu Content/Inhalt
Strona główna

Działalność

Towarzystwa medyczne
  Strona Odsłony
  Link   POLSKIE TOWARZYSTWO ANESTEZJOLOGII I INETNSYWNEJ TERAPII
Strona PTAiIT, na której znajdują się informacje o działalności towarzystwa, specjalistycznych czasopismach, konferencjach organizowanych w kraju i o Polskiej Grupie Sepsy.
1011
  Link   POLSKIE TOWARZYSTWO ALERGOLOGICZNE
Na stronie towarzystwa można znaleźć informacje: o specjalistycznych czasopismach, konferencjach poświęconych tym zagadnieniom, ponadto streszczenia artykułów naukowych, wykaz instytucji związanych z alergologią i astmą.
620
  Link   POLSKIE TOWARZYSTWO CHIRURGII PLASTYCZNEJ, REKONSTRUKCYJNEJ I ESTETYCZNEJ
Na stronie tej można znaleźć adresy oddziałów chirurgii plastycznej w całej Polsce.
431
  Link   POLSKIE TOWARZYSTWO KARDIOLOGICZNE
Na stronie towarzystwa można znaleźć informacje o szkoleniach, konferencjach poświęconych tym zagadnieniom, działalności PTK, standardach Światowych Towarzystw Kardiologicznych.
475
  Link   POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY PERINATALNEJ
Na stronach towarzystwa można znaleźć m.in. informacje o specjalistycznych czasopismach, konferencjach, aktualnych publikacjach wydawniczych oraz katalog ciekawych stron internetowych dotyczących m. in. tego zagadnienia.
533
  Link   POLSKIE TOWARZYSTWO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Na stronach serwisu informacje o PTRM, aktualnościach związanych z działalnością tego towarzystwa.
430
  Link   POLSKIE TOWARZYSTWO NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO
Serwis o charakterze edukacyjnym dla lekarzy i pacjentów. Informacje o specjalistycznych czasopismach, zaleceniach w walce z nadciśnieniem.
498
 
designed by www.madeyourweb.com