Menu Content/Inhalt
Strona główna

Działalność

Instytucje związane z ochroną zdrowia
  Strona Odsłony
  Link   CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACJI OCHRONY ZDROWIA
Strona Centrum Systemów Informacji Ochrony Zdrowia, na której znajdują się aktualności dotyczące działalności Centrum, poza tym informacje na temat zmian dotyczących ochrony zdrowia i dostęp do rejestru ZOZ i Biuletynów Statystycznych.
696
  Link   GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Serwis informacyjny Głównego Urzędu Statystycznego, na którym znajdują się dane statystyczne dotyczącego naszego kraju, adresy do urzędów statystycznych w całym kraju, poza tym dostęp do Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej.
500
  Link   INSTYTUT MATKI I DZIECKA
Serwis Instytutu Matki i Dziecka zawierający trzy witryny internetowe skierowane do: lekarzy, pacjentów i dzieci.
823
  Link   MINISTERSTWO ZDROWIA
Serwis Ministerstwa Zdrowia, na którym można znaleźć między innymi: rejestr zakładów opieki zdrowotnej, teksty najważniejszych aktów dotyczących ochrony zdrowia, listy leków, informacje dotyczące systemu ubezpieczeń.
604
  Link   NACZELNA IZBA LEKARSKA
Serwis NIL, na którym można znaleźć podstawowe informacje o działalności izby, linki do izb w całej Polsce, artykuły z Gazety Lekarskiej oraz Rejestr Lekarzy.
582
  Link   NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Na tej stronie znajdują się niezbędne informacje dotyczące struktury, organizacji oraz działalności samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. W dziale "Aktualności", można znaleźć opisy najważniejszych spraw bieżących prowadzonych przez NIPiP.
755
  Link   NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
Ogólnopolski serwis Narodowego Funduszu Zdrowia, na którym zamieszczone są m.in. komunikaty Ministerstwa Zdrowia, druki do pobrania dla świadczeniodawców i świadczeniobiorców, zasady opieki zdrowotnej obowiązującej po naszym wejściu do UE.
457
  Link   NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
Serwis kujawsko-pomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, na którym można znaleźć m.in. w serwisie dla ubezpieczonych adresy jednostek służby zdrowia, które mają podpisane umowy z NFZ na świadczenie usług medycznych.
932
  Link   NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
Strona Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH na której znajdują się informacje o działalności tej jednostki oraz dostępne są dane z zakresu epidemiologii.
503
  Link   REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
Strona Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, na której znajdują się najważniejsze informacje (aktualności) dotyczące systemu rejestracji i wyszukiwania podmiotów wykonujących działalność leczniczą
598
  Link   SANEPID
Strona Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, na której są najważniejsze dane i informacje o WSSE.
520
  Link   URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Strona, na której znajduje się odnośnik pt. "Zdrowie", zawierający informacje Departamentu Polityki Zdrowotnej UM Woj. Kujawsko-Pomorskiego dotyczące np. Strategii Polityki Zdrowotnej Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
436
 
designed by www.madeyourweb.com