Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM
Menu Content/Inhalt
Strona główna

Działalność

Opiniowanie celowości inwestycji w ochronie zdrowia Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
02.09.2016.
Informujemy, że z dniem 30 sierpnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1355). Nowelizacja ta wprowadziła istotne zmiany systemowe.
Dotyczą one wydawania opinii przez organ wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia w odniesieniu do inwestycji polegających na utworzeniu na obszarze województwa nowego:
Zmieniony ( 02.09.2016. )
Czytaj całość
 
Priorytety regionalnej polityki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
02.08.2016.
Zgodnie z dyspozycją art. 95 „c” ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm) Wojewoda Kujawsko-Pomorski zarządzeniem Nr 316/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. ustalił w porozumieniu z Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego.
Czytaj całość
 
Zmiana ustawy o działalności leczniczej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
18.07.2016.

Wydział Zdrowia informuje, że w dniu 15 lipca 2016 weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r.             o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 960).

 

Zmieniony ( 18.07.2016. )
Czytaj całość
 
Sprawozdanie MZ-06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach 2015/2016 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
15.06.2016.
Na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1330 z późn. zm.), podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną, zobowiązane są sporządzać i przekazywać sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach zgodnie z formularzem MZ-06.
 
Zasady przekazywania sprawozdania MZ-06
Sprawozdanie należy przesyłać w formie elektronicznej przy pomocy Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia SSOZ poprzez portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie w terminie do 30 września 2016 r.
Zmieniony ( 16.06.2016. )
Czytaj całość
 
Zobowiązania wybranych podmiotów leczniczych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
15.06.2016.
Nowe opracowanie w sekcji Statystyka i analizy->Opracowania->Finanse podmiotów: "Zobowiązania wybranych podmiotów leczniczych w województwie kujawsko-pomorskim według stanu na koniec 2015 r."
Zmieniony ( 01.07.2016. )
 
Akcja honorowego oddawania krwi Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
13.06.2016.
We wtorek 14 czerwca na parkingu Urzędu od strony ul. Jagiellońskiej, w ramach obchodów Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi, odbędzie się akcja honorowego oddawania krwi. Wszystkich chętnych wraz z dokumentem tożsamości zapraszamy do Ambulansu do Poboru Krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, który będzie do dyspozycji od godz. 8.00 do 13.00.
Zmieniony ( 13.06.2016. )
 
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
10.06.2016.
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w 2016 r.
 
Wysokość środków na dofinansowanie zadania konkursowego „Wsparcie działalności punktów konsultacyjno – diagnostycznych prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z poradnictwem przed i po teście” wynosiła 30.000 zł.
 
Na konkurs wpłynęła jedna oferta.
 
Na podstawie przyjętych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert, Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała ofertę złożoną przez:
 

L.p.

Nazwa organizacji

Adres

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana
kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Wolontariuszy „Razem”

87-100 Toruń
ul. Jęczmienna 14

  20 000 zł

   20 000 zł

 

Razem:

   20 000 zł

   
                                                                                           

ZATWIERDZAM

Dyrektor
Wydziału Zdrowia
Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Zdrowia Publicznego

Magdalena Daszkiewicz

 
Informacja dotycząca Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
29.04.2016.
 baner-systemy-P4-1170x150-SMKPM-ruch.gif
 
Instrukcja obsługi Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup zawodowych   .
Zmieniony ( 13.05.2016. )
 
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
29.04.2016.
Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w roku 2016.
 
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, z późn. zm.),
 
ogłasza otwarty konkurs ofert
 
na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w roku 2016.
Zmieniony ( 29.04.2016. )
Czytaj całość
 
Minął termin przekazywania sprawozdań statystycznych MZ za rok 2015 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
09.03.2016.
Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego informuje, że minął termin przekazania sprawozdań: MZ-13, MZ-14, MZ-15, MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-88 i MZ-89. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które nie dopełniły obowiązku sprawozdawczego, proszone są o niezwłoczne przekazanie sprawozdań odpowiadających rodzajowi prowadzonej działalności.
Jednocześnie przypominamy, że termin przesłania sprawozdania MZ-11 upływa dnia 30.03.2016 r.

Udział w badaniach statystycznych jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej podmioty określone w programie badań statystycznych są obowiązane do udzielania i przekazywania prowadzącemu badanie pełnych i wyczerpujących informacji określonych szczegółowo w tym programie. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązku statystycznego w art. 56-58 wym. ustawy przewidziane zostały sankcje karne. 
Zmieniony ( 10.03.2016. )
 
Komunikat dla lekarzy i lekarzy dentystów Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
12.02.2016.
Zmiana trybu odbywania szkolenia specjalizacyjnego z trybu pozarezydenckiego na tryb rezydencki przez lekarzy zakwalifikowanych przed postępowaniem kwalifikacyjnym 1 – 31 października 2014 r.
 
W związku z pismem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego ministerstwa Zdrowia z dnia 3 marca 2015 r. informujemy, iż istnieje możliwość zmiany trybu z pozarezydenckiego na rezydencki oraz kontynuowania szkolenia specjalizacyjnego z zachowaniem dotychczasowego programu specjalizacji (nie modułowego) w przypadku lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani przed postępowaniem kwalifikacyjnym przeprowadzanym w terminie 1 – 31 października 2014 r.
Zmieniony ( 12.02.2016. )
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 97 - 108 z 190
designed by www.madeyourweb.com