Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM
Menu Content/Inhalt
Strona główna

Działalność

Interpretacja w sprawie sposobu wypełniania sprawozdania MZ-11 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
29.01.2015.
Dotyczy podmiotów wykonujących działalność leczniczą  i posiadających w 2014 roku kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Departament Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia przekazał następujące stanowisko w sprawie sposobu wypełniania sprawozdania MZ-11.
Czytaj całość
 
Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
28.03.2014.
Komunikat w sprawie realizacji prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej w przypadku ograniczonej władzy rodzicielskiej
 
Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego na prośbę Rzecznika Praw Pacjenta – Pani Krystyny Kozłowskiej w załączeniu zamieszcza pismo Pana Michała Królikowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w przedmiocie realizacji prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej w przypadku ograniczonej władzy rodzicielskiej  .
 
Rejestr podmiotów leczniczych - od 1 kwietnia wnioski tylko w formie elektronicznej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
25.03.2013.
Wydział Zdrowia - KPCZP przypomina, że zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.) wnioski w wersji papierowej o wpis zmian do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru można składać tylko do dnia 31 marca 2013 r.
Zmieniony ( 25.03.2013. )
Czytaj całość
 
Zmiana organu prowadzącego ewidencję lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
28.01.2013.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 ze zm.), Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego informuje, że z dniem 19 stycznia 2013 r., ewidencja lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich prowadzona jest przez marszałków województw. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wskazał jako departament merytoryczny – Departament Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73.
 
Uwaga! Zmiana konta bankowego! Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
10.01.2013.

Z dniem 11 stycznia 2013 roku zmienia się konto bankowe Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Czytaj całość
 
Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu danych objętych wpisem Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
11.12.2012.
Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego informuje, że dnia 10 grudnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. 2012, poz. 1373).
Zmieniony ( 12.12.2012. )
Czytaj całość
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
08.06.2012.
Wydział Zdrowia Kujawsko – Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu w Bydgoszczy informuje, że dnia 11 czerwca 2012 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U.2012.594).
W związku z powyższym rozporządzeniem podmiot wykonujący działalność leczniczą wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w zakresie kodów zmienionych niniejszym rozporządzeniem w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r.
 
Zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
26.04.2012.
Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego uprzejmie informuje, iż dostępne są wyniki badań ankietowych nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej HBSC 2010 (Health Behaviour in School-aged Children).
Zmieniony ( 17.09.2014. )
Czytaj całość
 
Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
16.12.2011.
Wydział Zdrowia Kujawsko - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, że z dniem 1 listopada 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. 2011 Nr 221, poz. 1319).
Zmieniony ( 16.12.2011. )
Czytaj całość
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Wojew. Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medyczn. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
05.08.2011.
Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 113, poz. 660) Wojewoda Kujawsko - Pomorski rozpoczyna procedurę powoływania członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych pierwszej kadencji. Więcej informacji na stronie Działalność -> Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Med.
Zmieniony ( 06.09.2011. )
 
Komunikat w związku z wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
01.07.2011.
Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, że z dniem 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Z tym dniem utraciła moc ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).
Zmieniony ( 01.07.2011. )
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 61 - 72 z 77
designed by www.madeyourweb.com