Menu Content/Inhalt
Strona główna

Działalność

Lekarze i lekarze dentyści - postępowanie kwalifikacyjne 1-31 października 2016 r. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
13.09.2016.
Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego przypomina, że wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny należy składać w terminie do dnia 30 września 2016 r.
 
Elektroniczny wniosek o rozpoczęcie specjalizacji dostępny jest pod adresem: http://wors.cmkp.edu.pl
 
Wzór oświadczenia do wniosku o rozpoczęcie specjalizacji - plik do pobrania .
Zmieniony ( 13.09.2016. )
 
Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 października 2016 r. - liczba miejsc szkoleniowych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
13.09.2016.
Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2016 r. (woj. kujawsko-pomorskie) .
 
Liczba miejsc w pozostałych województwach dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Liczba przyznanych miejsc pozarezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2016 r. (woj. kujawsko-pomorskie) .
Zmieniony ( 15.09.2016. )
 
Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 października 2016 r. wykaz wolnych miejsc szkoleniowych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
13.09.2016.
Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w poszczególnych dziedzinach medycyny na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, stan na dzień 12.09.2016 r. .
 
Lekarski Egzamin Końcowy Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
13.09.2016.
Wydział Zdrowia – Kujawsko - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego uprzejmie informuje, że LEKARSKI EGZAMIN KOŃCOWY odbędzie się w dniu 17 września 2016 r. (sobota) o godz. 11.00 w 2 niżej wymienionych salach:
 1. Aula A i B /Budynek A/ Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu,
  ul. Jagiellońska 13 w Bydgoszczy.
 2. Sala konferencyjnej CWZS Zawisza Bydgoszcz,
  ul. Gdańska 163 w Bydgoszcz.
Zmieniony ( 13.09.2016. )
Czytaj całość
 
Opiniowanie celowości inwestycji w ochronie zdrowia Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
02.09.2016.
Informujemy, że z dniem 30 sierpnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1355). Nowelizacja ta wprowadziła istotne zmiany systemowe.
Dotyczą one wydawania opinii przez organ wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia w odniesieniu do inwestycji polegających na utworzeniu na obszarze województwa nowego:
Zmieniony ( 02.09.2016. )
Czytaj całość
 
Priorytety regionalnej polityki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
02.08.2016.
Zgodnie z dyspozycją art. 95 „c” ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm) Wojewoda Kujawsko-Pomorski zarządzeniem Nr 316/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. ustalił w porozumieniu z Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego.
Czytaj całość
 
Zmiana ustawy o działalności leczniczej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
18.07.2016.

Wydział Zdrowia informuje, że w dniu 15 lipca 2016 weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r.             o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 960).

 

Zmieniony ( 18.07.2016. )
Czytaj całość
 
Sprawozdanie MZ-06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach 2015/2016 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
15.06.2016.
Na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1330 z późn. zm.), podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną, zobowiązane są sporządzać i przekazywać sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach zgodnie z formularzem MZ-06.
 
Zasady przekazywania sprawozdania MZ-06
Sprawozdanie należy przesyłać w formie elektronicznej przy pomocy Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia SSOZ poprzez portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie w terminie do 30 września 2016 r.
Zmieniony ( 16.06.2016. )
Czytaj całość
 
Zobowiązania wybranych podmiotów leczniczych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
15.06.2016.
Nowe opracowanie w sekcji Statystyka i analizy->Opracowania->Finanse podmiotów: "Zobowiązania wybranych podmiotów leczniczych w województwie kujawsko-pomorskim według stanu na koniec 2015 r."
Zmieniony ( 01.07.2016. )
 
Akcja honorowego oddawania krwi Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
13.06.2016.
We wtorek 14 czerwca na parkingu Urzędu od strony ul. Jagiellońskiej, w ramach obchodów Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi, odbędzie się akcja honorowego oddawania krwi. Wszystkich chętnych wraz z dokumentem tożsamości zapraszamy do Ambulansu do Poboru Krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, który będzie do dyspozycji od godz. 8.00 do 13.00.
Zmieniony ( 13.06.2016. )
 
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
10.06.2016.
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w 2016 r.
 
Wysokość środków na dofinansowanie zadania konkursowego „Wsparcie działalności punktów konsultacyjno – diagnostycznych prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z poradnictwem przed i po teście” wynosiła 30.000 zł.
 
Na konkurs wpłynęła jedna oferta.
 
Na podstawie przyjętych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert, Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała ofertę złożoną przez:
 

L.p.

Nazwa organizacji

Adres

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana
kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Wolontariuszy „Razem”

87-100 Toruń
ul. Jęczmienna 14

  20 000 zł

   20 000 zł

 

Razem:

   20 000 zł

   
                                                                                           

ZATWIERDZAM

Dyrektor
Wydziału Zdrowia
Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Zdrowia Publicznego

Magdalena Daszkiewicz

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 25 - 36 z 130
designed by www.madeyourweb.com