Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM
Menu Content/Inhalt
Strona główna

Działalność

MZ-06, sprawozd. z realizacji profilakt. opieki zdrow. nad uczniami w szkołach za rok szk. 2011/2012 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
29.05.2012.
Uprzejmie informujemy, iż w dalszym ciągu obowiązywać będzie sporządzanie i przekazywanie sprawozdań do Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w formie papierowej – na drukach sprawozdawczych MZ-06. Formularz należy pobrać ze strony internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) w Warszawie: www.csioz.gov.pl (zakładka Statystyka publiczna "Formularze statystyczne Ministerstwa Zdrowia obowiązujące w roku 2012").
Zmieniony ( 17.09.2014. )
 
Zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
26.04.2012.
Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego uprzejmie informuje, iż dostępne są wyniki badań ankietowych nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej HBSC 2010 (Health Behaviour in School-aged Children).
Zmieniony ( 17.09.2014. )
Czytaj całość
 
Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
16.12.2011.
Wydział Zdrowia Kujawsko - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, że z dniem 1 listopada 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. 2011 Nr 221, poz. 1319).
Zmieniony ( 16.12.2011. )
Czytaj całość
 
Komunikat w sprawie szkoleń dla lekarzy Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
14.09.2011.
W związku z pismem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2011r. nr MZ-PZ-PZ-404-6191-85/MB/11 w sprawie realizacji projektu pn.: „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo – płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo – płciowego)”, Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego informuje, iż od września rozpoczną się szkolenia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy medycyny pracy oraz lekarzy urologów, na temat etiologii zachorowalności, objawów, związków przyczynowo – skutkowych z czynnikami zawodowymi oraz nowoczesnych metod leczenia, a także procedur postępowania z objawami chorób układu moczowo – płciowego.
Zmieniony ( 15.09.2011. )
Czytaj całość
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Wojew. Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medyczn. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
05.08.2011.
Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 113, poz. 660) Wojewoda Kujawsko - Pomorski rozpoczyna procedurę powoływania członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych pierwszej kadencji. Więcej informacji na stronie Działalność -> Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Med.
Zmieniony ( 06.09.2011. )
 
Monitoring Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
07.07.2011.
Sprawozdanie z realizacji celów i zadań NPZ za rok 2010:
 
Formularze sprawozdawcze
  • GMINA, MIASTO, POWIAT, URZĄD MARSZAŁKOWSKI - druk sprawozdawczy za rok 2010 -
  • Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych NPZ za rok 2010 -
Kontakt:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
ul. Konarskiego 1/3
85-066 Bydgoszcz
Tel.: 52 349-7437
Zmieniony ( 28.07.2011. )
 
Komunikat w związku z wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
01.07.2011.
Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, że z dniem 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Z tym dniem utraciła moc ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).
Zmieniony ( 01.07.2011. )
Czytaj całość
 
Prezydent RP podpisał ustawę o prawach pacjentach i Rzeczniku Praw Pacjenta Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
19.05.2011.
Wydział Zdrowia Kujawsko–Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 18 maja 2011 r. Prezydent RP – Pan Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjentach i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniu obowiązkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Zmieniony ( 03.06.2011. )
Czytaj całość
 
Prezydent RP podpisał ustawę o działalności leczniczej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
13.05.2011.
Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, że w dniu 10 maja 2011 r. Prezydent RP – Pan Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Zmieniony ( 01.07.2011. )
Czytaj całość
 
Komunikat w związku z pismem Rzecznika Praw Pacjenta Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
25.03.2011.
W związku z pismem Rzecznika Praw Pacjenta - Pani Krystyny Barbary Kozłowskiej dotyczącym prośby o przekazanie zakładom opieki zdrowotnej figurującym w rejestrze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego rekomendacji mającej na celu zapewnienie pełnej realizacji praw pacjenta przez zakłady opieki zdrowotnej, Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w załączeniu przekazuje treść ww. rekomendacji .
Zmieniony ( 19.05.2011. )
 
Komunikat dotyczący obowiązku wpisu do rejestru dyspozytorni medycznej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
11.03.2011.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 219, poz. 1443) zadania dyspozytora medycznego zostały uznane za udzielanie świadczeń zdrowotnych. W związku z powyższym, Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, że w tej sytuacji komórki organizacyjne, w których pracują dyspozytorzy medyczni powinny być wpisane do księgi rejestrowej zakładu opieki zdrowotnej.
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 157 - 168 z 182
designed by www.madeyourweb.com