Menu Content/Inhalt
Strona główna

Działalność

Komunikat w sprawie szkoleń dla lekarzy Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
14.09.2011.
W związku z pismem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2011r. nr MZ-PZ-PZ-404-6191-85/MB/11 w sprawie realizacji projektu pn.: „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo – płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo – płciowego)”, Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego informuje, iż od września rozpoczną się szkolenia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy medycyny pracy oraz lekarzy urologów, na temat etiologii zachorowalności, objawów, związków przyczynowo – skutkowych z czynnikami zawodowymi oraz nowoczesnych metod leczenia, a także procedur postępowania z objawami chorób układu moczowo – płciowego.
Zmieniony ( 15.09.2011. )
Czytaj całość
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Wojew. Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medyczn. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
05.08.2011.
Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 113, poz. 660) Wojewoda Kujawsko - Pomorski rozpoczyna procedurę powoływania członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych pierwszej kadencji. Więcej informacji na stronie Działalność -> Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Med.
Zmieniony ( 06.09.2011. )
 
Monitoring Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
07.07.2011.
Sprawozdanie z realizacji celów i zadań NPZ za rok 2010:
 
Formularze sprawozdawcze
  • GMINA, MIASTO, POWIAT, URZĄD MARSZAŁKOWSKI - druk sprawozdawczy za rok 2010 -
  • Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych NPZ za rok 2010 -
Kontakt:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
ul. Konarskiego 1/3
85-066 Bydgoszcz
Tel.: 52 349-7437
Zmieniony ( 28.07.2011. )
 
Komunikat w związku z wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
01.07.2011.
Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, że z dniem 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Z tym dniem utraciła moc ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).
Zmieniony ( 01.07.2011. )
Czytaj całość
 
Prezydent RP podpisał ustawę o prawach pacjentach i Rzeczniku Praw Pacjenta Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
19.05.2011.
Wydział Zdrowia Kujawsko–Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 18 maja 2011 r. Prezydent RP – Pan Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjentach i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniu obowiązkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Zmieniony ( 03.06.2011. )
Czytaj całość
 
Prezydent RP podpisał ustawę o działalności leczniczej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
13.05.2011.
Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, że w dniu 10 maja 2011 r. Prezydent RP – Pan Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Zmieniony ( 01.07.2011. )
Czytaj całość
 
Komunikat w związku z pismem Rzecznika Praw Pacjenta Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
25.03.2011.
W związku z pismem Rzecznika Praw Pacjenta - Pani Krystyny Barbary Kozłowskiej dotyczącym prośby o przekazanie zakładom opieki zdrowotnej figurującym w rejestrze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego rekomendacji mającej na celu zapewnienie pełnej realizacji praw pacjenta przez zakłady opieki zdrowotnej, Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w załączeniu przekazuje treść ww. rekomendacji .
Zmieniony ( 19.05.2011. )
 
Komunikat dotyczący obowiązku wpisu do rejestru dyspozytorni medycznej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
11.03.2011.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 219, poz. 1443) zadania dyspozytora medycznego zostały uznane za udzielanie świadczeń zdrowotnych. W związku z powyższym, Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, że w tej sytuacji komórki organizacyjne, w których pracują dyspozytorzy medyczni powinny być wpisane do księgi rejestrowej zakładu opieki zdrowotnej.
Czytaj całość
 
Nowe rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zoz Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
01.03.2011.
Informujemy, iż w Dzienniku Ustaw z dnia 11 lutego 2011 r. Nr 31 pod poz. 158 ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Zgodnie z nowymi przepisami zakład opieki zdrowotnej prowadzący - w dniu wejścia w życie rozporządzenia lub po dniu wejścia w życie przepisów - działalność w pomieszczeniach, w których w okresie 12 miesięcy przed tym dniem była prowadzona szeroko rozumiana opieka zdrowotna – niespełniający jednocześnie wymagań określonych w rozporządzeniu ma obowiązek dostosowania pomieszczeń i urządzeń zakładu w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.
Zmieniony ( 11.03.2011. )
Czytaj całość
 
Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 roku Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
17.02.2011.

Nowe opracowanie w sekcji Zdrowie publiczne -> Opieka nad Matką i Dzieckiem -> Opracowania: "Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko–pomorskim w 2009 roku" - na podstawie Biuletynu Statystycznego „Ochrona zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 roku” oraz broszury „Umieralność okołoporodowa wczesna płodów i noworodków w 2009 roku w Polsce” wydanej przez Pracownię Analiz Zdrowia Prokreacyjnego Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Zmieniony ( 18.02.2011. )
 
Wydawanie opinii sanitarnej dla cytobusów Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
13.02.2011.
W związku z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wydawania przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii dla cytobusów, Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przypomina, iż zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), Zakład zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zoz wszelkie zmiany dotyczące zaprzestania, ograniczenia lub rozszerzenia zakresu, a także zmiany sposobu udzielania świadczeń.
Zmieniony ( 15.02.2011. )
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 157 - 168 z 179
designed by www.madeyourweb.com