Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM
Menu Content/Inhalt
Strona główna

Działalność

Zmiana organu prowadzącego ewidencję lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
28.01.2013.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 ze zm.), Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego informuje, że z dniem 19 stycznia 2013 r., ewidencja lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich prowadzona jest przez marszałków województw. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wskazał jako departament merytoryczny – Departament Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73.
 
Uwaga! Zmiana konta bankowego! Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
10.01.2013.

Z dniem 11 stycznia 2013 roku zmienia się konto bankowe Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Czytaj całość
 
System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ) Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
03.01.2013.

Zgodnie z komunikatem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uprzejmie informujemy, że System Statystyki Medycznej (SSM) przestał funkcjonować. Od stycznia 2013 roku będzie funkcjonował System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ). Aby wywiązać się z obowiązku sprawozdawczego użytkownicy proszeni są o rejestrowanie się w nowym systemie gdy tylko zostanie on udostępniony.

Bardzo prosimy o sprawdzanie komunikatów dotyczących uruchomienia nowego systemu na stronie CSIOZ w zakładce Statystyka publiczna lub na naszej stronie internetowej.

Zmieniony ( 10.01.2013. )
 
Hospitalizacje w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2002-2011 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
20.12.2012.
Zmieniony ( 21.12.2012. )
 
Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu danych objętych wpisem Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
11.12.2012.
Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego informuje, że dnia 10 grudnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. 2012, poz. 1373).
Zmieniony ( 12.12.2012. )
Czytaj całość
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
09.07.2012.
Wydział Zdrowia Kujawsko – Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, że dnia 1 lipca 2012 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz. U. z 2012, poz. 739 ) .
Zmieniony ( 09.07.2012. )
 
Zmiany w rejestrze do końca roku Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
22.06.2012.
W dniu 14 czerwca 2012 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa niniejsza nadaje m.in. nowe brzmienie art. 217 ust.3, zgodnie z którym podmiot wykonujący działalność leczniczą jest zobowiązany do dokonania zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r.
Zmieniony ( 17.07.2012. )
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
08.06.2012.
Wydział Zdrowia Kujawsko – Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu w Bydgoszczy informuje, że dnia 11 czerwca 2012 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U.2012.594).
W związku z powyższym rozporządzeniem podmiot wykonujący działalność leczniczą wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w zakresie kodów zmienionych niniejszym rozporządzeniem w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r.
 
MZ-06, sprawozd. z realizacji profilakt. opieki zdrow. nad uczniami w szkołach za rok szk. 2011/2012 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
29.05.2012.
Uprzejmie informujemy, iż w dalszym ciągu obowiązywać będzie sporządzanie i przekazywanie sprawozdań do Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w formie papierowej – na drukach sprawozdawczych MZ-06. Formularz należy pobrać ze strony internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) w Warszawie: www.csioz.gov.pl (zakładka Statystyka publiczna "Formularze statystyczne Ministerstwa Zdrowia obowiązujące w roku 2012").
Zmieniony ( 17.09.2014. )
 
Zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
26.04.2012.
Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego uprzejmie informuje, iż dostępne są wyniki badań ankietowych nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej HBSC 2010 (Health Behaviour in School-aged Children).
Zmieniony ( 17.09.2014. )
Czytaj całość
 
Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
16.12.2011.
Wydział Zdrowia Kujawsko - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, że z dniem 1 listopada 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. 2011 Nr 221, poz. 1319).
Zmieniony ( 16.12.2011. )
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 157 - 168 z 190
designed by www.madeyourweb.com