Menu Content/Inhalt
Strona główna

Działalność

Konkurs plastyczny "Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) dla dzieci i młodzieży" Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
05.04.2013.
W związku z realizacją zadań Polskiej Instytucji Łącznikowej w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych oraz zbliżającym się Dniem Dziecka, Departament Współpracy Międzynarodowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) dla dzieci i młodzieży”.
Zmieniony ( 18.04.2013. )
Czytaj całość
 
Rejestr podmiotów leczniczych - od 1 kwietnia wnioski tylko w formie elektronicznej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
25.03.2013.
Wydział Zdrowia - KPCZP przypomina, że zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.) wnioski w wersji papierowej o wpis zmian do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru można składać tylko do dnia 31 marca 2013 r.
Zmieniony ( 25.03.2013. )
Czytaj całość
 
Konkurs ofert na realizację zadań publiczn. z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
08.03.2013.
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, z późn. zm.),
 
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w 2013 r.
Zmieniony ( 08.03.2013. )
Czytaj całość
 
Minął termin przekazania sprawozdań MZ-19, MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-30, MZ-88 i MZ-89 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
19.02.2013.
Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego informuje, że minął termin przekazania sprawozdań: MZ-19, MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-88 i MZ-89.
Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które nie dopełniły obowiązku sprawozdawczego, proszone są o niezwłoczne przekazanie sprawozdań.
Zmieniony ( 31.05.2017. )
 
Zmiana organu prowadzącego ewidencję lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
28.01.2013.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 ze zm.), Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego informuje, że z dniem 19 stycznia 2013 r., ewidencja lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich prowadzona jest przez marszałków województw. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wskazał jako departament merytoryczny – Departament Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73.
 
Uwaga! Zmiana konta bankowego! Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
10.01.2013.

Z dniem 11 stycznia 2013 roku zmienia się konto bankowe Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Czytaj całość
 
System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ) Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
03.01.2013.

Zgodnie z komunikatem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uprzejmie informujemy, że System Statystyki Medycznej (SSM) przestał funkcjonować. Od stycznia 2013 roku będzie funkcjonował System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ). Aby wywiązać się z obowiązku sprawozdawczego użytkownicy proszeni są o rejestrowanie się w nowym systemie gdy tylko zostanie on udostępniony.

Bardzo prosimy o sprawdzanie komunikatów dotyczących uruchomienia nowego systemu na stronie CSIOZ w zakładce Statystyka publiczna lub na naszej stronie internetowej.

Zmieniony ( 10.01.2013. )
 
Hospitalizacje w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2002-2011 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
20.12.2012.
Zmieniony ( 21.12.2012. )
 
Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu danych objętych wpisem Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
11.12.2012.
Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego informuje, że dnia 10 grudnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. 2012, poz. 1373).
Zmieniony ( 12.12.2012. )
Czytaj całość
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
09.07.2012.
Wydział Zdrowia Kujawsko – Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, że dnia 1 lipca 2012 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz. U. z 2012, poz. 739 ) .
Zmieniony ( 09.07.2012. )
 
Zmiany w rejestrze do końca roku Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
22.06.2012.
W dniu 14 czerwca 2012 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa niniejsza nadaje m.in. nowe brzmienie art. 217 ust.3, zgodnie z którym podmiot wykonujący działalność leczniczą jest zobowiązany do dokonania zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r.
Zmieniony ( 17.07.2012. )
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 133 - 144 z 170
designed by www.madeyourweb.com