Menu Content/Inhalt
Strona główna

Działalność

Hospitalizacje w szpitalach ogólnych w latach 2000, 2005, 2009-2013 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
15.12.2014.
Zmieniony ( 19.12.2014. )
 
Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach w roku szkolnym 2013/2014 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
10.12.2014.
Zmieniony ( 10.12.2014. )
 
BIULETYN STATYSTYCZNY. Ochrona zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 roku Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
05.10.2014.
Zmieniony ( 06.10.2014. )
 
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert z dnia 20.05.2014 r. - HIV/AIDS Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
27.06.2014.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert z dnia 20.05.2014 r. na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w 2014 r.

Zmieniony ( 27.06.2014. )
Czytaj całość
 
Sprawozdanie MZ-06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach 2013/2014 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
16.06.2014.
Zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1391 ze zm.), podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną, zobowiązane są sporządzać i przekazywać sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach zgodnie z formularzem MZ-06.
Dane należy przekazać w formie elektronicznej, przy pomocy systemu SSRMZ poprzez portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie w terminie do 30 września 2014 r.
Zmieniony ( 16.06.2014. )
Czytaj całość
 
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
20.05.2014.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, z późn. zm.),

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w roku 2014.

Zmieniony ( 20.05.2014. )
Czytaj całość
 
Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
28.03.2014.
Komunikat w sprawie realizacji prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej w przypadku ograniczonej władzy rodzicielskiej
 
Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego na prośbę Rzecznika Praw Pacjenta – Pani Krystyny Kozłowskiej w załączeniu zamieszcza pismo Pana Michała Królikowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w przedmiocie realizacji prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej w przypadku ograniczonej władzy rodzicielskiej  .
 
Komunikat w sprawie Systemu Sprawozdawczości Resortowej Ministerstwa Zdrowia SSRMZ Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
09.01.2014.
Informujemy, że zgodnie z informacją przekazaną przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie System Sprawozdawczości Resortowej Ministerstwa Zdrowia (SSRMZ) został uruchomiony.
Zmieniony ( 04.02.2014. )
 
Hospitalizacje w szpitalach ogólnych w latach 2003-2012 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
08.01.2014.
Zmieniony ( 09.01.2014. )
 
Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
12.12.2013.
Nowe opracowanie w sekcji Statystyka i analizy->Opracowania->Finanse spzoz: "Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego wg stanów na koniec IV kw. 2008 r.- III kw. 2013 r."
Zmieniony ( 31.05.2017. )
 
Badanie Chorobowości Szpitalnej (MZ/Szp-11) w 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
02.12.2013.
Zgodnie z otrzymaną informacją z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie informujemy, że w związku z decyzją Ministerstwa Zdrowia z dniem 1 stycznia 2014 roku wprowadza się obowiązek wpisywania przez szpitale uczestniczące w Badaniu Chorobowości Szpitalnej Ogólnej (MZ/Szp-11) informacji o „karmieniu piersią” noworodków wypisywanych ze szpitali.
Zmieniony ( 12.12.2013. )
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 121 - 132 z 176
designed by www.madeyourweb.com