Menu Content/Inhalt
Strona główna

Działalność

Zmiana systemu do przekazywania sprawozdań MZ-BFA Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
08.10.2013.
Zgodnie z komunikatem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie informujemy, że w związku z decyzją Departamentu Budżetu Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia dotyczącą kwartalnych sprawozdań MZ-BFA (informacja o sytuacji finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej), powyższe sprawozdanie powinno być sporządzane w Systemie Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ). W związku z powyższym System Moduł Statystyki Finansowej (MSF) przestaje funkcjonować.
Czytaj całość
 
BIULETYN STATYSTYCZNY. Ochrona zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
02.10.2013.
Zmieniony ( 31.05.2017. )
 
Nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
26.07.2013.
Uprzejmie informujemy że, Minister Zdrowia jako Operator Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych ogłosił I nabór wniosków FWD w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na kwotę 217 753 EUR tj. 902 000 PLN.
Zmieniony ( 16.09.2013. )
Czytaj całość
 
Sprawozdanie MZ-06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
04.06.2013.
Informujemy, że zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz.U. Nr 173, poz. 1030, ze zm.) sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach wykonywane zgodnie z formularzem MZ-06 należy przekazywać w formie elektronicznej przy pomocy systemu SSRMZ poprzez portal sprawozdawczym Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie w terminie do 30 września 2013 r.
Zmieniony ( 16.06.2014. )
Czytaj całość
 
Reorganizacja Wydziału Zdrowia - KPCZP Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
08.05.2013.

UWAGA! W związku z likwidacją Oddziału Zamiejscowego w Toruniu Wydziału Zdrowia – Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i utworzeniem Oddziału Statystyki i Analiz Medycznych Wydziału Zdrowia – KPCZP K-PUW w Bydgoszczy nastąpiła zmiana danych teleadresowych.
Za utrudnienia przepraszamy.

Zmieniony ( 24.07.2013. )
Czytaj całość
 
Konferencje "Stwardnienie rozsiane - możliwości leczenia i rehabilitacji" Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
24.04.2013.
Plakat
Zmieniony ( 24.04.2013. )
 
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert z dnia 7.03.2013 r. - HIV/AIDS Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
16.04.2013.
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert z dnia 7.03.2013 r. na realizację zadań publicznych w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2013 r.
Zmieniony ( 16.04.2013. )
Czytaj całość
 
Konkurs plastyczny "Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) dla dzieci i młodzieży" Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
05.04.2013.
W związku z realizacją zadań Polskiej Instytucji Łącznikowej w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych oraz zbliżającym się Dniem Dziecka, Departament Współpracy Międzynarodowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) dla dzieci i młodzieży”.
Zmieniony ( 18.04.2013. )
Czytaj całość
 
Rejestr podmiotów leczniczych - od 1 kwietnia wnioski tylko w formie elektronicznej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
25.03.2013.
Wydział Zdrowia - KPCZP przypomina, że zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.) wnioski w wersji papierowej o wpis zmian do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru można składać tylko do dnia 31 marca 2013 r.
Zmieniony ( 25.03.2013. )
Czytaj całość
 
Konkurs ofert na realizację zadań publiczn. z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
08.03.2013.
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, z późn. zm.),
 
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w 2013 r.
Zmieniony ( 08.03.2013. )
Czytaj całość
 
Minął termin przekazania sprawozdań MZ-19, MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-30, MZ-88 i MZ-89 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
19.02.2013.
Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego informuje, że minął termin przekazania sprawozdań: MZ-19, MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-88 i MZ-89.
Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które nie dopełniły obowiązku sprawozdawczego, proszone są o niezwłoczne przekazanie sprawozdań.
Zmieniony ( 31.05.2017. )
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 121 - 132 z 165
designed by www.madeyourweb.com