Menu Content/Inhalt
Strona główna

Działalność

Uwaga! Zmiana konta bankowego! Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
10.01.2013.

Z dniem 11 stycznia 2013 roku zmienia się konto bankowe Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Czytaj całość
 
System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ) Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
03.01.2013.

Zgodnie z komunikatem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uprzejmie informujemy, że System Statystyki Medycznej (SSM) przestał funkcjonować. Od stycznia 2013 roku będzie funkcjonował System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ). Aby wywiązać się z obowiązku sprawozdawczego użytkownicy proszeni są o rejestrowanie się w nowym systemie gdy tylko zostanie on udostępniony.

Bardzo prosimy o sprawdzanie komunikatów dotyczących uruchomienia nowego systemu na stronie CSIOZ w zakładce Statystyka publiczna lub na naszej stronie internetowej.

Zmieniony ( 10.01.2013. )
 
Hospitalizacje w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2002-2011 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
20.12.2012.
Zmieniony ( 21.12.2012. )
 
Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu danych objętych wpisem Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
11.12.2012.
Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego informuje, że dnia 10 grudnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. 2012, poz. 1373).
Zmieniony ( 12.12.2012. )
Czytaj całość
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
09.07.2012.
Wydział Zdrowia Kujawsko – Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, że dnia 1 lipca 2012 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz. U. z 2012, poz. 739 ) .
Zmieniony ( 09.07.2012. )
 
Zmiany w rejestrze do końca roku Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
22.06.2012.
W dniu 14 czerwca 2012 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa niniejsza nadaje m.in. nowe brzmienie art. 217 ust.3, zgodnie z którym podmiot wykonujący działalność leczniczą jest zobowiązany do dokonania zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r.
Zmieniony ( 17.07.2012. )
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
08.06.2012.
Wydział Zdrowia Kujawsko – Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu w Bydgoszczy informuje, że dnia 11 czerwca 2012 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U.2012.594).
W związku z powyższym rozporządzeniem podmiot wykonujący działalność leczniczą wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w zakresie kodów zmienionych niniejszym rozporządzeniem w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r.
 
MZ-06, sprawozd. z realizacji profilakt. opieki zdrow. nad uczniami w szkołach za rok szk. 2011/2012 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
29.05.2012.
Uprzejmie informujemy, iż w dalszym ciągu obowiązywać będzie sporządzanie i przekazywanie sprawozdań do Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w formie papierowej – na drukach sprawozdawczych MZ-06. Formularz należy pobrać ze strony internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) w Warszawie: www.csioz.gov.pl (zakładka Statystyka publiczna "Formularze statystyczne Ministerstwa Zdrowia obowiązujące w roku 2012").
Zmieniony ( 17.09.2014. )
 
Zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
26.04.2012.
Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego uprzejmie informuje, iż dostępne są wyniki badań ankietowych nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej HBSC 2010 (Health Behaviour in School-aged Children).
Zmieniony ( 17.09.2014. )
Czytaj całość
 
Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
16.12.2011.
Wydział Zdrowia Kujawsko - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, że z dniem 1 listopada 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. 2011 Nr 221, poz. 1319).
Zmieniony ( 16.12.2011. )
Czytaj całość
 
Komunikat w sprawie szkoleń dla lekarzy Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
14.09.2011.
W związku z pismem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2011r. nr MZ-PZ-PZ-404-6191-85/MB/11 w sprawie realizacji projektu pn.: „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo – płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo – płciowego)”, Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego informuje, iż od września rozpoczną się szkolenia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy medycyny pracy oraz lekarzy urologów, na temat etiologii zachorowalności, objawów, związków przyczynowo – skutkowych z czynnikami zawodowymi oraz nowoczesnych metod leczenia, a także procedur postępowania z objawami chorób układu moczowo – płciowego.
Zmieniony ( 15.09.2011. )
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 109 - 120 z 141
designed by www.madeyourweb.com