Menu Content/Inhalt
Strona główna

Działalność

Przekazywanie danych o zobowiązaniach w roku 2015 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
12.01.2015.
Pismem znak: BFA.432.1.2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. Pan Piotr Warczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zwrócił się do Wojewodów z prośbą o kontynuację współpracy w zakresie kwartalnego monitoringu stanu i struktury zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) zgodnie z nowym wzorem formularza i instrukcją jego wypełniania. W obecnej wersji formularza zmniejszono zakres danych o nieaktualne już informacje dotyczące zobowiązań z tytułu tzw. „ustawy 203”.
Zmieniony ( 13.01.2015. )
Czytaj całość
 
Sprawozdawczość finansowa MZ-BFA w roku 2015 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
12.01.2015.
Przypominamy, że samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej zobowiązane są do wypełniania elektronicznie sprawozdania MZ-BFA w Systemie Statystyki Resortowej Ministra Zdrowiw (SSRMZ), który wraz z instrukcją obsługi zamieszczony jest na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie http://www.csioz.gov.pl w dziale Statystyka publiczna.
Sprawozdanie wypełnia się za poszczególne kwartały narastająco w terminie do miesiąca po każdym kwartale.
Zmieniony ( 13.01.2015. )
Czytaj całość
 
Hospitalizacje w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2002, 2005, 2010-2013 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
19.12.2014.
Zmieniony ( 19.12.2014. )
 
Hospitalizacje w szpitalach ogólnych w latach 2000, 2005, 2009-2013 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
15.12.2014.
Zmieniony ( 19.12.2014. )
 
Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach w roku szkolnym 2013/2014 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
10.12.2014.
Zmieniony ( 10.12.2014. )
 
BIULETYN STATYSTYCZNY. Ochrona zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 roku Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
05.10.2014.
Zmieniony ( 06.10.2014. )
 
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert z dnia 20.05.2014 r. - HIV/AIDS Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
27.06.2014.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert z dnia 20.05.2014 r. na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w 2014 r.

Zmieniony ( 27.06.2014. )
Czytaj całość
 
Sprawozdanie MZ-06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach 2013/2014 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
16.06.2014.
Zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1391 ze zm.), podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną, zobowiązane są sporządzać i przekazywać sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach zgodnie z formularzem MZ-06.
Dane należy przekazać w formie elektronicznej, przy pomocy systemu SSRMZ poprzez portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie w terminie do 30 września 2014 r.
Zmieniony ( 16.06.2014. )
Czytaj całość
 
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
20.05.2014.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, z późn. zm.),

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w roku 2014.

Zmieniony ( 20.05.2014. )
Czytaj całość
 
Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
28.03.2014.
Komunikat w sprawie realizacji prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej w przypadku ograniczonej władzy rodzicielskiej
 
Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego na prośbę Rzecznika Praw Pacjenta – Pani Krystyny Kozłowskiej w załączeniu zamieszcza pismo Pana Michała Królikowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w przedmiocie realizacji prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej w przypadku ograniczonej władzy rodzicielskiej  .
 
Komunikat w sprawie Systemu Sprawozdawczości Resortowej Ministerstwa Zdrowia SSRMZ Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
09.01.2014.
Informujemy, że zgodnie z informacją przekazaną przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie System Sprawozdawczości Resortowej Ministerstwa Zdrowia (SSRMZ) został uruchomiony.
Zmieniony ( 04.02.2014. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 109 - 120 z 167
designed by www.madeyourweb.com