Menu Content/Inhalt
Strona główna

Działalność

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
20.05.2014.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, z późn. zm.),

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w roku 2014.

Zmieniony ( 20.05.2014. )
Czytaj całość
 
Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
28.03.2014.
Komunikat w sprawie realizacji prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej w przypadku ograniczonej władzy rodzicielskiej
 
Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego na prośbę Rzecznika Praw Pacjenta – Pani Krystyny Kozłowskiej w załączeniu zamieszcza pismo Pana Michała Królikowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w przedmiocie realizacji prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej w przypadku ograniczonej władzy rodzicielskiej  .
 
Komunikat w sprawie Systemu Sprawozdawczości Resortowej Ministerstwa Zdrowia SSRMZ Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
09.01.2014.
Informujemy, że zgodnie z informacją przekazaną przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie System Sprawozdawczości Resortowej Ministerstwa Zdrowia (SSRMZ) został uruchomiony.
Zmieniony ( 04.02.2014. )
 
Hospitalizacje w szpitalach ogólnych w latach 2003-2012 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
08.01.2014.
Zmieniony ( 09.01.2014. )
 
Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
12.12.2013.
Nowe opracowanie w sekcji Statystyka i analizy->Opracowania->Finanse spzoz: "Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego wg stanów na koniec IV kw. 2008 r.- III kw. 2013 r."
Zmieniony ( 31.05.2017. )
 
Badanie Chorobowości Szpitalnej (MZ/Szp-11) w 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
02.12.2013.
Zgodnie z otrzymaną informacją z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie informujemy, że w związku z decyzją Ministerstwa Zdrowia z dniem 1 stycznia 2014 roku wprowadza się obowiązek wpisywania przez szpitale uczestniczące w Badaniu Chorobowości Szpitalnej Ogólnej (MZ/Szp-11) informacji o „karmieniu piersią” noworodków wypisywanych ze szpitali.
Zmieniony ( 12.12.2013. )
Czytaj całość
 
Zmiana systemu do przekazywania sprawozdań MZ-BFA Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
08.10.2013.
Zgodnie z komunikatem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie informujemy, że w związku z decyzją Departamentu Budżetu Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia dotyczącą kwartalnych sprawozdań MZ-BFA (informacja o sytuacji finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej), powyższe sprawozdanie powinno być sporządzane w Systemie Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ). W związku z powyższym System Moduł Statystyki Finansowej (MSF) przestaje funkcjonować.
Czytaj całość
 
BIULETYN STATYSTYCZNY. Ochrona zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
02.10.2013.
Zmieniony ( 31.05.2017. )
 
Nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
26.07.2013.
Uprzejmie informujemy że, Minister Zdrowia jako Operator Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych ogłosił I nabór wniosków FWD w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na kwotę 217 753 EUR tj. 902 000 PLN.
Zmieniony ( 16.09.2013. )
Czytaj całość
 
Sprawozdanie MZ-06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
04.06.2013.
Informujemy, że zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz.U. Nr 173, poz. 1030, ze zm.) sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach wykonywane zgodnie z formularzem MZ-06 należy przekazywać w formie elektronicznej przy pomocy systemu SSRMZ poprzez portal sprawozdawczym Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie w terminie do 30 września 2013 r.
Zmieniony ( 16.06.2014. )
Czytaj całość
 
Reorganizacja Wydziału Zdrowia - KPCZP Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
08.05.2013.

UWAGA! W związku z likwidacją Oddziału Zamiejscowego w Toruniu Wydziału Zdrowia – Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i utworzeniem Oddziału Statystyki i Analiz Medycznych Wydziału Zdrowia – KPCZP K-PUW w Bydgoszczy nastąpiła zmiana danych teleadresowych.
Za utrudnienia przepraszamy.

Zmieniony ( 24.07.2013. )
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 109 - 120 z 159
designed by www.madeyourweb.com