Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM
Menu Content/Inhalt

Działalność

Opłaty Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
13.08.2007.
 
1. Wniosek o wpis do rejestru lub zmianę wpisu w rejestrze winien być opłacony zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.).

Stawki opłaty rejestrowej w roku kalendarzowym 2019 r. wynoszą:
  • 486 zł     dokonanie wpisu do rejestru,
  • 243 zł     dokonanie zmiany wpisu w rejestrze.
Opłatę, stanowiącą dochód budżetu państwa, uiszcza się przelewem na konto:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
nr konta: 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000
NBP o/ Bydgoszcz
(prosimy określić szczegółowo w dowodzie wpłaty przedmiot, od którego dokonuje się zapłaty)

Dowód zapłaty należnej opłaty winien być dołączony w formie elektronicznej do wniosku o wpis do rejestru bądź zmianę wpisu w rejestrze.

Wysokość stawki opłaty określa art. 105 ww. ustawy:
  • wpis do rejestru w przypadku podmiotu leczniczego podlega opłacie wynoszącej 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego;
  • zmiana wpisu w rejestrze w przypadku podmiotu leczniczego podlega opłacie wynoszącej 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.
W związku z powyższym oraz treścią obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2018 r. (M.P. poz. 67)
 
 
2. Wniosek o wykreślenie z rejestru, wydanie zaświadczenia, odpisu z rejestru oraz potwierdzenie pełnomocnictwa winien być opłacony zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).
 

Stawki opłaty skarbowej wynoszą:
  • 10 zł    wydanie decyzji administracyjnej o wykreśleniu z rejestru,
  • 17 zł    wydanie zaświadczenia, odpisu z rejestru podmiotów leczniczych, potwierdzenie pełnomocnictwa
    pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłaty skarbowej dokonuje się na konto:
Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat Lokalnych:
Nr konta 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

(prosimy określić szczegółowo w dowodzie wpłaty przedmiot, od którego dokonuje się zapłaty opłaty skarbowej i dołączyć dowód zapłaty do wniosku)
Zmieniony ( 05.06.2019. )
 
designed by www.madeyourweb.com