Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM
Menu Content/Inhalt
Strona główna

Działalność

Dodatki do wynagrodzeń dla ratowników medycznych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Ewa Krajczewska   
20.07.2018.

Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy informuje, że podpisane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1373).

Ww. rozporządzenie realizuje zawarte w dniu 18 lipca 2017 r. Porozumienie pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność” w odniesieniu do dodatków do wynagrodzenia dla ratowników medycznych udzielających świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych posiadających umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia w wybranych zakresach.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia świadczeniodawca zobowiązany jest do przekazania do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informacji zawierającej:

˗ liczbę ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach:

1) leczenia szpitalnego;

2) opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych lub dziennych;

3) świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej realizowanych w warunkach stacjonarnych;

4) opieki paliatywnej i hospicyjnej realizowanych w warunkach stacjonarnych;

5) świadczeń wysokospecjalistycznych,

w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów ratowników medycznych, realizujących te świadczenia w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. i od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., oraz

- kwotę dodatkowych środków przyznanych ratownikom medycznym po dniu 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz od dnia 1 stycznia 2018 r. do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wejścia w życie rozporządzenia, z wyłączeniem dodatków, o których mowa w art. 1511 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, 1000 i 1076) oraz dodatków, o których mowa w art. 65 i 88 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138, 650 i 1128).

Ww. informacje mają być sporządzone wg stanu na dzień ogłoszenia rozporządzenia (17 lipca 2018 r.) i przekazane do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia.

Przekazanie tych danych będzie stanowiło podstawę do zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz uzyskania środków finansowych na wypłatę dodatków.

Wobec powyższego, Wydział Zdrowia KPCZP prosi o podjęcie działań, o których mowa powyżej.
Zmieniony ( 20.07.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by www.madeyourweb.com