Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM
Menu Content/Inhalt
Strona główna

Działalność

Komunikat w sprawie upływającego terminu dostosowania pomieszczeń i urządzeń podmiotów leczniczych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
28.12.2017.

W związku z wejściem w życie, w dniu 30 listopada br., zmiany ustawy o działalności leczniczej, w zakresie wydawania przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii o wpływie niespełniania wymagań dotyczących pomieszczeń lub urządzeń tych podmiotów na bezpieczeństwo pacjentów Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z art. 207 ust. 3 znowelizowanej ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) w przypadku podmiotu, który przynajmniej częściowo nie zrealizuje programu dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739), konieczne jest wystąpienie do właściwego organu inspekcji sanitarnej z wnioskiem o wydanie opinii o wpływie niespełniania wymagań dotyczących pomieszczeń lub urządzeń na bezpieczeństwo pacjentów.

Jednocześnie Wydział Zdrowia informuje, że:

• opinia będzie wydawana w formie postanowienia,

• organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej będzie przekazywał opinię właściwemu organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

• w przypadku pozytywnej opinii, podmiot leczniczy będzie mógł nadal funkcjonować w ramach dotychczasowej struktury organizacyjnej, przy zachowaniu dotychczasowego rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń,

• w przypadku negatywnej opinii, z której wynikało będzie, że niespełnianie wymagań będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, podmiot zobowiązany będzie wystąpić do organu rejestrowego z wnioskiem o zmianę wpisu w zakresie wykreślenia jednostek, komórek organizacyjnych lub zakładów leczniczych, których pomieszczenia i urządzenia nie spełniają wymagań,

• w sytuacji bezczynności podmiotu wykonującego działalność leczniczą, organ prowadzący rejestr, podejmie kroki w celu wykreślenia z rejestru podmiotu leczniczego w całości lub w części niespełniającej odpowiednich wymagań.

 

Zaproponowane rozwiązanie prawne umożliwia dalsze funkcjonowanie podmiotów leczniczych, które nie spełniają wszystkich wymagań i nie dostosowały swoich pomieszczeń i urządzeń do dnia 31 grudnia 2017 r. pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Mając na uwadze powyższe, Wydział Zdrowia prosi podmioty lecznicze, które przynajmniej częściowo nie zrealizują programu dostosowania o podjęcie stosownych działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie podmiotów leczniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 


Zmieniony ( 28.12.2017. )
 
następny artykuł »
designed by www.madeyourweb.com