Menu Content/Inhalt
Strona główna

Działalność

Komunikat w sprawie zmiany rozporządzenia dot. kodów resortowych podmiotów leczniczych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
27.06.2017.
W dniu 22 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2017 r. poz. 999).
 
Na mocy ww. rozporządzenia podmioty lecznicze zobowiązane zostały do dostosowania zapisów ksiąg rejestrowych do aktualnych regulacji w terminie 9 miesięcy (od dnia wejścia w życie rozporządzenia), tj. do złożenia odpowiedniego wniosku do organu rejestrowego dot. aktualizacji kodów resortowych w księdze rejestrowej. Wnioski o wpis zmian podlegają opłacie zgodnie z art.105 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 poz.1638 z późn.zm.), tj. obecnie 214 zł.

Nowelizacja wprowadziła m.in. następujące zmiany:
  • modyfikacja kodu części IV systemu, który umożliwia oznaczenie podmiotów z co najmniej 51% udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego albo uczelni medycznej;
  • dodanie nowych kodów dla ośrodków rehabilitacji stacjonarnej i dziennej, dla leczenia i terapii uzależnień, w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (w tym: poradnia/gabinet nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej), poradni specjalistycznych, pracowni diagnostycznych, dyspozytorni medycznej;
  • zmiana nazwy kodu pracowni diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium) na „medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium);
  • zmiana nazwy kodów dla oddziałów szpitalnych z zakresu leczenia i terapii uzależnień;
  • modyfikacja kodów dot. opieki paliatywnej,
  • zmiana kodu hospicjum stacjonarnego oraz oddziału medycyny paliatywnej;
  • likwidacja kodu zespołu transportu sanitarnego oraz wprowadzenie kodu zespołu transportu medycznego - świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu;
  • zmiana kodu apteki szpitalnej oraz wydzielenie kodu działu farmacji;
  • dodanie kodów oraz zmiana nazw kodów części X - dziedzin medycznych.

Zmieniony ( 21.07.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by www.madeyourweb.com