Menu Content/Inhalt

Działalność

Przebieg szkolenia specjalizacyjnego Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
02.06.2017.
 1. Wojewoda kieruje lekarza/lekarza dentystę do odbycia specjalizacji, po uzyskaniu przez niego dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”, „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” w terminie do 15 listopada lub do 15 kwietnia każdego roku.
 2. W terminie 3 miesięcy od dnia skierowania lekarz/lekarz dentysta winien podjąć szkolenie specjalizacyjne w jednostce, do której został skierowany.
 3. Możliwość skracania i przedłużania okresu szkolenia specjalizacyjnego regulują przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r., poz. 125 ze zm.).
 4. Programy specjalizacji w poszczególnych dziedzinach medycyny dostępne są na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
 5. Staże kierunkowe mogą być realizowane w jednostkach, które uzyskały akredytacje do szkolenia specjalizacyjnego oraz inne jednostki po uzyskaniu przez nie akredytacji do prowadzenia staży kierunkowych.
 6. Oddział Doskonalenia Kadr Medycznych prowadzi rejestr osób odbywających szkolenie specjalizacyjne na obszarze województwa.
 7. Lekarz nie może realizować lub kontynuować szkolenia specjalizacyjnego w przypadku:
 1. zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza albo zakazu wykonywania zawodu lekarza dentysty;
 2. ograniczenia lekarza w wykonywaniu określonych czynności medycznych, objętych programem specjalizacji;
 3. niepodjęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego w okresie 3 miesięcy od dnia wskazanego jako dzień rozpoczęcia tego szkolenia na skierowaniu wystawionym przez wojewodę do odbycia szkolenia, z przyczyn leżących po stronie lekarza;
 4. zaprzestania przez lekarza odbywania szkolenia specjalizacyjnego (faktyczne nierealizowanie programu specjalizacji lub nieuzupełnianie wpisów za pomocą SMK, w EKS przez lekarza w okresie 3 miesięcy od dnia dokonania ostatniego wpisu, z przyczyn leżących po stronie lekarza);
 5. przerwania lekarzowi szkolenia specjalizacyjnego na wniosek kierownika specjalizacji po uzyskaniu opinii właściwego konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny oraz okręgowej izby lekarskiej;
 6. upływu okresu, w którym lekarz był obowiązany ukończyć szkolenie specjalizacyjne.
Zmieniony ( 02.06.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by www.madeyourweb.com