Menu Content/Inhalt
Strona główna

Działalność

Opiniowanie celowości inwestycji w ochronie zdrowia Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
02.09.2016.
Informujemy, że z dniem 30 sierpnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1355). Nowelizacja ta wprowadziła istotne zmiany systemowe.
Dotyczą one wydawania opinii przez organ wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia w odniesieniu do inwestycji polegających na utworzeniu na obszarze województwa nowego:
  1. podmiotu leczniczego, który ma wykonywać działalność leczniczą w zakresie leczenia szpitalnego, lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, lub innej inwestycji w tym zakresie o wartości przekraczającej 3 miliony złotych w okresie 2 lat, realizowanej przez podmiot wnioskujący,
  2. podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który ma wykonywać działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lub innej inwestycji w tym zakresie o wartości przekraczającej 2 miliony złotych w okresie 2 lat, realizowanej przez podmiot wnioskujący,
  3. podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który ma wykonywać działalność leczniczą w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub podstawowej opieki zdrowotnej, lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub podstawowej opieki zdrowotnej, lub innej inwestycji w tym zakresie, na które podmiot wnioskujący zamierza uzyskać dofinansowanie ze środków europejskich.
Opinie wydawane będą na wniosek podmiotu wykonującego działalność leczniczą bądź podmiotu zamierzającego wykonywać działalność leczniczą. Zarówno wniosek, jak i formularz jego oceny generowany będzie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego IOWISZ ( Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia W obecnej chwili trwa procedowanie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Po jego opublikowaniu zaktualizujemy informacje w przedmiotowej sprawie.
 
 
 
 
Zmieniony ( 02.09.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by www.madeyourweb.com