Menu Content/Inhalt
Strona główna

Działalność

Zmiana ustawy o działalności leczniczej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
18.07.2016.

Wydział Zdrowia informuje, że w dniu 15 lipca 2016 weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r.             o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 960).

 

Główne zmiany:

1. Zastąpienie określenia „przedsiębiorstwo”, określeniem „zakład leczniczy”.

2. Zniesienie obowiązku posiadania przez podmioty lecznicze prowadzące szpital ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych.

3. Zastąpienie określenia „ujemny wynik finansowy” określeniem „strata netto”.

4. Wprowadzenie obowiązku informowania Policji przez podmioty lecznicze prowadzące szpitale o przyjęciu pacjenta małoletniego, z którego przedstawicielem ustawowym albo opiekunem nie można się skontaktować (w czasie 4 godzin od przyjęcia) oraz o przyjęciu lub zgonie pacjenta, którego tożsamości nie można ustalić albo potwierdzić na podstawie dokumentów potwierdzających tożsamość (w czasie 8 godzin od przyjęcia lub zgonu).

5. Zniesienie obowiązku przedkładania organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego oraz wydanej w drodze decyzji administracyjnej opinii sanitarnej w zakresie spełniania warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego.

6. Zniesienie obowiązku przekazywania przez kierowników podmiotów leczniczych raz na kwartał Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną.

Ponadto Wydział Zdrowia informuje, że na mocy ww. ustawy, kierownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą mają obowiązek dostosować swoją działalność, statuty i regulaminy organizacyjne,       a podmioty tworzące statuty podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami do przepisów ustawy        o działalności leczniczej w brzmieniu nadanym ww. ustawą w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.

Tekst ustawy jest dostępny pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/960/1

Zmieniony ( 18.07.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by www.madeyourweb.com