Menu Content/Inhalt
Strona główna

Działalność

Sprawozdanie MZ-06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach 2014/2015 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
15.06.2015.
Zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 października 2013 r. (Dz. U. poz. 1159 z późn. zm.), podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną, zobowiązane są sporządzać i przekazywać sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach zgodnie z formularzem MZ-06.
Dane należy przekazać w formie elektronicznej, przy pomocy systemu SSRMZ poprzez portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie w terminie do 30 września 2015 r.
  • Druk MZ-06 należy wypełnić oddzielnie dla każdej szkoły.
  • W zespole szkół, należy wypełnić druki oddzielnie dla każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół.
  • W Dziale 1 Miejsce realizacji świadczeń, jeżeli gabinet profilaktyczny jest użytkowany przez kilka szkół wchodzących w skład zespołu szkół, to przypisujemy go jednej szkole zaznaczając pozycję 1. W sprawozdaniach pozostałych szkół zaznaczamy pozycję 2.
  • Bardzo proszę o zapoznanie się z instrukcją wypełniania rocznego sprawozdania MZ-06.

W przypadku realizacji obowiązku sprawozdawczego w formie elektronicznej nie należy przesyłać sprawozdań w wersji papierowej.

Dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Oddział Statystyki i Analiz Medycznych

ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

W sprawach merytorycznych prosimy o kontakt telefoniczny 52 349-7450, natomiast w sprawach  związanych z użytkowaniem systemu SSRMZ i rejestracją nowych użytkowników 52 349-7452 i 52 349-7436.

Udział w badaniach statystycznych jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej podmioty określone w programie badań statystycznych są obowiązane do udzielania i przekazywania prowadzącemu badania pełnych i wyczerpujących informacji określonych szczegółowo w tym programie. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązku statystycznego w art. 56-58 wym. ustawy przewidziane zostały sankcje karne.

Przydatne odnośniki:

Zmieniony ( 24.06.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by www.madeyourweb.com