Menu Content/Inhalt
Strona główna

Działalność

Nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
26.07.2013.
Uprzejmie informujemy że, Minister Zdrowia jako Operator Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych ogłosił I nabór wniosków FWD w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na kwotę 217 753 EUR tj. 902 000 PLN.

Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Lichtenstein).
Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu PL07, którym jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.
 
Nabór projektów FWD do programu odbywa się w okresie od dnia 28.06.2013 r. do dnia 30.11.2013 r.
 
Wnioski mogą składać wszystkie polskie podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe będące osobami prawnymi i działające w interesie publicznym, w tym:
  • podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie, w tym podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych,
  • instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia,
  • uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych,
  • domy pomocy społecznej finansowane ze środków publicznych oraz ich podmioty założycielskie,
  • organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony zdrowia.
Podmioty prowadzące działalność leczniczą mogą aplikować o dofinansowanie w konkursie pod warunkiem funkcjonowania w publicznym systemie ochrony zdrowia tj. muszą posiadać kontrakt z NFZ lub funkcjonować w ramach innego systemu środków publicznych. Wymóg funkcjonowania w publicznym systemie finansowania pomocy społecznej dotyczy również domów pomocy społecznej.
 
Więcej informacji:
Zmieniony ( 16.09.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by www.madeyourweb.com