Menu Content/Inhalt
Strona główna

Działalność

Sprawozdanie MZ-06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
04.06.2013.
Informujemy, że zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz.U. Nr 173, poz. 1030, ze zm.) sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach wykonywane zgodnie z formularzem MZ-06 należy przekazywać w formie elektronicznej przy pomocy systemu SSRMZ poprzez portal sprawozdawczym Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie w terminie do 30 września 2013 r.

Druk MZ-06 należy wypełnić oddzielnie dla każdej szkoły. W zespole szkół, należy wypełnić druki oddzielnie dla każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół.

W przypadku realizacji obowiązku sprawozdawczego w formie elektronicznej nie należy przesyłać sprawozdań w wersji papierowej.
Dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Oddział Statystyki i Analiz Medycznych
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz 

W sprawach merytorycznych prosimy o kontakt telefoniczny 52 349-7450, natomiast w sprawach  związanych z użytkowaniem systemu SSRMZ i rejestracją nowych użytkowników 52 349-7452 i 52 349-7436.

Udział w badaniach statystycznych jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej podmioty określone w programie badań statystycznych są obowiązane do udzielania i przekazywania prowadzącemu badania pełnych i wyczerpujących informacji określonych szczegółowo w tym programie. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązku statystycznego w art. 56-58 wym. ustawy przewidziane zostały sankcje karne.

Przydatne odnośniki:

 

Zmieniony ( 16.06.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by www.madeyourweb.com