Menu Content/Inhalt
Strona główna

Działalność

Rejestr podmiotów leczniczych - od 1 kwietnia wnioski tylko w formie elektronicznej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
25.03.2013.
Wydział Zdrowia - KPCZP przypomina, że zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.) wnioski w wersji papierowej o wpis zmian do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru można składać tylko do dnia 31 marca 2013 r.

Od dnia 1 kwietnia br. wskazane wnioski mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

Podsumowując składanie wniosków w formie elektronicznej wymaga od podmiotów leczniczych spełnienia następujących warunków:
  1. posiadanie uprawnienia do składania wniosków w formie elektronicznej, nadane przez organ rejestrowy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wnioski o nadanie uprawnień są wolne od opłat,
  2. posiadanie uprawnienia dotyczącego wykorzystania bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).

Podstawa prawna: § 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U. Nr 221, poz. 1319 ze zm.)

Zmieniony ( 25.03.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by www.madeyourweb.com